פרויקטים בישראל

חיפויים

כחלק מהשתלבות בנוף העירוני ניתן לחפות את המבנה על פי הזמנת הלקוח (אלומיניום/ זכוכית/ דמוי מבנה/ שלטי פירסום וכו').
להלן מספר דוגמאות לחיפויים:

תמונות מתערוכות